Budujemy nowy świat finansów

Pieniądze dla networkerów

Finansujemy zakupy towarów w firmach marketingu sieciowego
Dowiedz się więcej

Kim jesteśmy?

BizOn znaczy Biznes Online. Capital znaczy finansowane.

Jesteśmy instytucją pożyczkową, działającą o w oparciu o  Ustawę o kredycie konsumenckim, zarejestrowaną w rejestrze instytucji pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000281.

Od 2015 roku współpracujemy z firmami z sektora marketingu sieciowego, finansując zakupy towarów przez ich partnerów.  Udzielamy pożyczek konsumenckich i na działalność gospodarczą.

Dajemy przyjazny, innowacyjny i oparty na kapitale społecznym produkt tam, gdzie nie są w stanie funkcjonować banki.

Tu wyświetlony zostanie formularz CRM

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych jest Bizon Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545343, NIP 5213690238, kapitał zakładowy 210 000 zł.

Dane do kontaktu

ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa