Polityka Cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 (STAN NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2017)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Plików Cookies informuje o sposobach stosowania mechanizmu Cookies serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://bizoncapital.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem Serwisu jest Bizon Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-475), ul. Tadeusz Borowskiego 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545343, posiadająca numer statystyczny REGON 360895506, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213690238,

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 

§ 2 Mechanizm cookies

1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

2. Serwis stosuje mechanizm cookies.

 

§ 3 Zarządzanie plikami cookies

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

2. Jak zarządzać plikami cookies informują poniższe instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

a.      Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b.      Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

c.      Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d.      Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

e.      Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

§ 4 Kontakt z Administratorem Serwisu

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Cookies prosimy kierować na adres Administratora Serwisu na adres email: biuro@bizoncapital.pl .

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie.