RODO - Klauzula informacyjna do danych kontaktowych

Wypełniając dyspozycję art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) przekazujemy Pani/Panu kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bizon Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-475, ul Tadeusza Borowskiego 2 (dalej jako „Administrator”).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu Pani/Pana  w   celu  przesyłania  dopasowanych  do  Pani/Pana  potrzeb  informacji  marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Bizon Capital sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia wierzytelności, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz umów o współpracę (np. osoby zajmujące się obsługą wniosków i pożyczek, obsługą systemów informatycznych w siedzibie Administratora, oceną Pani/Pana zdolności i wiarygodności kredytowej), podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie pośrednictwa związanego z zawieraniem umów pożyczek oraz umów zabezpieczenia (np. agencje pośrednictwa kredytowego, doradcy finansowi), podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora (np. serwisują nasze oprogramowanie), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), podmioty, które prowadzą oraz udostępniają bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej, a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

Pani/Pana dane nie będą podlegać przez Administratora profilowaniu w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO, czyli dowolnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: biuro@bizoncapital.pl, przy czym w przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu możliwie najszybszego ich rozpatrzenia prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail adam.kosecki@bizoncapital.pl.