Zasady zwrotu części prowizji

ZASADY ZWROTU CZĘŚCI PROWIZJI OD POŻYCZEK BIZON CAPITAL

(STAN NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2018)

 

1. Pożyczkobiorcą w rozumieniu niniejszych zasad jest osoba fizyczna, która posiada aktywną umowę pożyczkową z Bizon Capital i podpisała załącznik nr 5 do tej Umowy regulujący zasady zwrotu części prowizji z udzielenie pożyczki.   

2. Podstawowym warunkiem uzyskania zwrotu części Prowizji jest uruchomienie przez  Bizon Capital pożyczki poleconej osobie trzeciej przez Pożyczkobiorcę, zwanej dalej Pożyczką  Poleconą,  przy założeniu, że dana osoba nie odstąpiła w terminie ustawowym od umowy tej pożyczki. 

3. Osoba trzecia, o której mowa w pkt. 2, musi być nowym klientem Bizon Capital. To znaczy, że nie może mieć aktywnej umowy pożyczkowej w Bizon Capital w ciągu dwóch lat wstecz od daty uruchomienia Pożyczki Poleconej.

4. Kolejne pożyczki udzielone osobie, która wzięła Pożyczką Poleconą, nie stanowią podstawy uzyskania zwrotu części Prowizji.

5. Pożyczka jest traktowana jako Pożyczka Polecona, jeżeli wniosek o tą pożyczkę został złożony z linku polecającego dedykowanego Pożyczkobiorcy, udostępnionego  w Panelu klienta Bizon Capital.  

6. W przypadku gdy wniosek został złożony linku polecającego firmy MLM,  jest wymagane   wpisanie  we wniosku o pożyczkę przez osobę trzecią identyfikatora Pożyczkobiorcy,  udostępnionego  w Panelu klienta Bizon Capital lub identyfikatora Pożyczkobiorcy w systemie zakupowym  firmy MLM.

7. Warunkiem niezbędnym zwrotu części Prowizji jest trwanie Umowy z Pożyczkobiorcą oraz brak aktualnego opóźnienia w spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

8. Kwotę zwrotu części Prowizji oblicza się jako 2% Całkowitej Kwoty Pożyczki Poleconej (kwota wypłacona klientowi bez kredytowanej prowizji).

9. Suma wszystkich wypłaconych zwrotów części Prowizji nie może przekroczyć całkowitej kwoty Prowizji, określonej w załączniku nr 1 Umowy pożyczkowej podpisanej przez Pożyczkobiorcę.

10. Zwrot części Prowizji odbywa się w terminie 30 dni od uruchomienia Pożyczki Poleconej na wskazany w umowie pożyczkowej rachunek Pożyczkobiorcy.